O Tarocie

 

  

Na pewno wielu z Was chodzi do tarocistki, czy wróżki korzystającej z kart tarota. Są również tacy, którzy samodzielnie kładą karty, czy starają się tej sztuki nauczyć. Ale czy wiecie, że stawiając komuś karty, nawiązujecie kontakt energetyczny z osobami, którym je stawiacie? Jesteście też wtedy dodatkowo otwarci na cały astral nie mając przy tym żadnej ochrony.

Pracując z Tarotem kontaktujecie się z różnymi, często niezbyt ciekawymi  energiami. Niezależnie od tego, czy dzięki podwyższonej wrażliwości odczuwacie te energie czy też nie, to one są wszechobecne i karty, zwłaszcza Tarot  je przyciągają. Tak naprawdę używając kart jako nośnika informacji korzysta się z pomocy różnych energii i bytów, często niestety złośliwych choć i z takich kierujących się najwyższym dobrem.

Należy dla własnego bezpieczeństwa i dla dobra swoich klientów nauczyć się rozróżnić jakie byty przemawiają podczas seansu z użyciem kart Tarota. Wróżąc innym i sobie warto zachować rozwagę i umiar. Intensywne wróżenie wymaga zastosowania silnej ochrony energetycznej, oraz systematycznego oczyszczania i odcinania się od niepożądanych energii i bytów. Jeśli tego nie robicie czy nie potraficie tego uczynić możecie niestety tak sobie jak i  osobie korzystającej z Waszego wsparcia  bardzo zakłócić równowagę energetyczną.

Mając to na uwadze został opracowany unikatowy neutralizator bio-kantowy, dedykowany specjalnie osobom pracującym z energią przy użyciu zarówno kart, jak i innych nośników, takich choćby jak runy czy kamienie. Jest to bardzo skuteczny bloker i neutralizator niepożądanych energii,  wykorzystujący technikę podobną, do tej stosowanej przy tworzeniu orgonitów, lecz znacznie wzmocniony i udoskonalony dzięki obróbce bio-kwantowej.

 Tego typu "neutralizator" dzięki swojej energii całkowicie chroni osobę korzystającą z nośnika przed skutkami kontaktu z bytami ich energiami a także energiami klientów, którzy nie zawsze są osobami o dobrym odbiorze i czystych intencjach.

Neutralizator bio-kwantowy Przygotowywany jest indywidualnie, wyłącznie pod KONKRETNEGO operatora kart. Czas oczekiwania 10-21 dni.

Każdy egzemplarz Neutralizatora posiada certyfikat oraz atest Instytutu Terapii Bio-kwantowych i Harmonizacji Energetycznej.